Đường tỉnh 534D, nối từ ngã tư xã Tân An đi các xã Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Hồ Thú, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

Tuyến đường tỉnh 534D dài 49Km được nâng lên đường tỉnh theo Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và được đính chính số hiệu thành ĐT.534D tại văn bản số 509/UBND-CN ngày 22/01/2019. Tuyến có điểm đầu Km0+00 thuộc xã Nghĩa Hoàn, điểm cuối Km49+00 thuộc xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ.

Đoạn tuyến qua 2 xã Phú Sơn và Tiên Kỳ có lý trình là Km28+900 – Km38+240. Hiện trạng khi chuyển thành đường tỉnh, đoạn này là đường cấp phối đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, hệ thống thoát dọc đa số là rãnh đất gần như bị bồi lấp hoàn toàn, hệ thống ATGT chưa đồng bộ, nhiều biển báo bị han rỉ, hư hỏng... Từ khi tiếp nhận quản lý, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Đơn vị quản lý tiến hành chỉnh trang tuyến, khơi thông hệ thống thoát nước, bổ sung, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông, đắp xô bồ các vị trí sình lầy mặt đường và sửa chữa một số đoạn mặt đường hư hỏng đảm bảo ATGT trên tuyến. Năm 2022; Sở Giao thông vận tải tiến hành đầu tư sửa chữa nền, mặt đường từ Km28+900 – Km30+732 với kinh phí 6 tỷ đồng.

Do kinh phí còn hạn chế trong khi nhu cầu sửa chữa rất lớn, do đó trước mắt cần ưu tiên sửa chữa các đoạn đi qua khu đông dân cư, các trung tâm hành chính. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo ATGT trên tuyến; đồng thời Sở Giao thông vận tải tiếp tục báo cáo với UBND tỉnh để đưa các đoạn tuyến có hiện trạng là đường cấp phối vào kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới.