Tuyến đường tỉnh 542C

Về kiến nghị của cử tri các xã: Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Tuyến đường tỉnh 542C có chiều dài là 8km, điểm đầu giao Quốc lộ 46 tại Km18+600 (trái tuyến) thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, điểm cuối giao Quốc lộ 46C thuộc địa bàn xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Với quy mô đường cấp IV đồng bằng, Bnền = 9,0m, Bmặt = 8,0m, mặt đường thảm bê tông nhựa. Tính tới thời điểm hiện tại trong năm 2023, Sở GTVT Nghệ An ngoài việc quan tâm tới công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến đường tỉnh 542C thì còn giao việc cho đơn vị quản lý chỉnh trang lại hệ thống cọc tiêu, cọc H đầy đủ phản quang, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, biển cảnh báo  cơ bản phần nào giúp an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Trong năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải đầu tư sửa chữa các điểm hư hỏng mặt đường nặng đoạn qua địa bàn xã Hưng Thông, xã Hưng Tân.

Do nguồn kinh phí bảo trì của tỉnh còn hạn hẹp mặt khác còn phải phân bổ để sửa chữa các tuyến đường tỉnh khác cũng đang có dấu hiệu xuống cấp. Cho nên việc mở rộng tuyến đường tỉnh 542C chưa thể thực hiện ngay được, Ban Quản lý bảo trì đường bộ sẽ tham mưu cho Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian tới có kế hoạch bố trí nguồn vốn để tiến hành mở rộng quy mô nền, mặt đường của tuyến đường tỉnh 542C nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các phương tiện tham gia lưu thông được an toàn.