Đường tỉnh lộ 537B ở Quỳnh Lưu

Về kiến nghị của cử tri Hồ Thị Thìn, Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

Tuyến Tỉnh lộ 537B có chiều dài 27km được nâng lên đường tỉnh theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 20/9/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Đoạn tuyến đi qua vùng bãi ngang xã Quỳnh Bảng thuộc lý trình từ Km11+00 – Km14+050. Thời điểm được nâng cấp, ĐT.537B đa số là đường cấp thấp có mặt đường rộng 3,5m; nhiều đoạn xuống cấp, công trình thoát nước gần như không có. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các hạng mục hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời báo cáo và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí sửa chữa, mở rộng nền mặt đường, hệ thống thoát nước (Năm 2017 - 2020: sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước các đoạn Km3+382 – Km4+00, Km7+00 – Km9+00, Km10+00 – Km23+600 với tổng mức đầu từ gần 34,9 tỷ đồng; Năm 2021: sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước các đoạn Km8+670 – Km9+025, Km9+275 – Km9+788, Km11+689 – Km12+054 với tổng mức đầu từ gần 4,9 tỷ đồng; Năm 2022: sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước các đoạn Km1+400 – Km1+700, Km2+850 – Km3+382, Km11+00 – Km11+445, Km21+060 – Km21+325 với tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng).

Trong các dự án nêu trên, bao gồm các đoạn tuyến đi qua vùng bãi ngang xã Quỳnh Bảng, cụ thể: sửa chữa và mở rộng mặt đường các đoạn Km11+00 - Km11 +445, Km11+600 - Km 12+300, Km12+650 - Km14+050; Bổ sung hệ thống rãnh thoát nước đoạn Km11+00 – Km11+275 (TT), Km11+154 – Km11+298 (PT) Km11+400-Km11+550(TT+PT), Km11+693 – Km12+047 (PT), Km11+891 – Km12+054 (TT), Km12+650-Km13+720(TT).

Tuy nhiên, do nguồn vốn cho công tác quản lý bảo trì còn hạn chế nên công tác sửa chữa, nâng cấp, mở rộng chưa thể thực hiện đồng bộ trên toàn đoạn tuyến. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến; xây dựng kế hoạch sửa chữa các đoạn còn lại và triển khai thực hiện khi được bố trí vốn.

Về vấn đề lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư xã Quỳnh Bảng (giao tuyến Tỉnh lộ 537B với Quốc lộ 48E), hiện nay Sở Giao thông vận tải đang trình Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải xem xét đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2024.