Số điện thoại đường dây trực tuyến tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVII

Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra từ ngày 18 đến 20/7/2018. Kỳ họp tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến.

Các số điện thoại:

 

- 02383.598828

 

- 02383.598800

 

- 02383.598747

Tin liên quan

 • Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Trang TTĐT "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An" đăng tải Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh để bạn đọc được biết

 • Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Trang TTĐT "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An" đăng tải Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh đển bạn đọc được biết

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự t

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8

  Triệu tập kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An