Sở Công thương trả lời cử tri về đầu tư chỉnh trang, thay thế hệ thống lưới điện tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn

Qua đường dây điện thoại trực tuyến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri Lê Thị Mỹ Tâm, Trưởng ban công tác mặt trận xóm 9 và ông Phạm Viết Hùng, Trưởng ban công tác mặt trận xóm 12, xà Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đề nghị đầu tư chỉnh trang một số cột điện tại khu dân cư xóm 9, xã Khánh Sơn; thay thế một số hệ thống đường dây điện trần đi qua nhà dân tại xóm 12 xã Khánh Sơn; khảo sát xen dắm một số Trạm biến áp cho các khu dân cư còn điện yểu trên địa bàn xã Khánh Sơn

Về kiến nghị của các cử tri: Lê Thị Mỹ Tâm, Phạm Viết Hùng, Sở Công thương đã trả lời tại văn bản số 2675/SCT-QLNL ngày 29 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Về việc đầu tư chỉnh trang một số cột điện tại khu dân cư xóm 9, xã Khánh Sơn

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2022, Điện lực huyện Nam Đàn đã thực hiện khảo sát thực tế tại hiện trường cột 2.3/1.3 đến cột 2.3/1.4, Trạm 9, xã Khánh Sơn cho thấy cột điện hiện nằm trong lòng đường do mở rộng đường giao thông nông thôn nhưng không giải phóng mặt băng đường điện. Để thực hiện việc di dời cột điện, đề nghị địa phương bố trí kinh phí, mặt bằng để di dời đường điện và ngành điện sẽ phối họp, hồ trợ về mặt kỹ thuật và tạo mọi điều kiện để thực hiện.

Ảnh minh họa
  1. Về việc quan tâm đầu tư thay thế một số hệ thống đường dây điện trần đi qua nhà dân gây nguy hiểm tại xóm 12, xã Khánh Sơn

Tại vị trí từ cột (1,3). 4 đến cột 3.5 TBA số 5 Khánh Sơn thuộc xóm 12 xã Khánh Sơn: Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Điện lực huyện Nam Đàn đã thực hiện dựng cột và thay dây nâng cao khoảng cách pha đất.

Tại vị trí cột (1,3).4 đến cột 3.5 ĐZ hạ thế TBA số 5 Khánh Sơn cột thấp, khoảng cột vượt đường xe cô thường xuyên qua lại và vị trí cột từ 1.4 đến 1.29 ĐZ hạ thế TBA số 5 Khánh Sơn cột bê bê tông lõi thép, nghiêng và dây di qua nhà dân; Điện lực huyện Nam Đàn đã phối hợp Phòng kinh tế hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn và Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn khảo sát thực tế tại hiện trường và đối với các vị trí này, ngành Điện sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023 để xử lý.

  1. Về việc khảo sát xen dắm một số Trạm biến áp cho các khu dân cư còn điện yếu trên địa bàn xã Khánh Sơn:

Ngành Điện đã thực hiện khảo sát, ký mặt bằng với Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn để đưa vào kế hoạch dắm 01 TBA tại xóm 8 để chống quá tải cho TBA số 7 Khánh Sơn. Hiện tại đã được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao danh mục đầu tư và Công ty Điện lực Nghệ An đang tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri đã nêu trên.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An