Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Viết Hiên, Sở Công thương trả lời như sau:

Về nội dung cải tạo lưới điện: Khi tiếp nhận lưới điện phường Mai Hùng, toàn phường có 5 trạm biến áp. Đến nay Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện đầu tư xây dựng thêm 11 trạm, nâng tổng số lên 16 trạm biến áp. Hiện tại Công ty Điện lực Nghệ An đang triển khai dự án đầu tư lưới điện trung thế 22kV cấp điện khu vực phường Mai Hùng và Quỳnh Trang và dự án cải tạo lưới điện hạ thế tại khu vực khối 10 đang triển khai công tác lập hồ sơ. Chất lượng điện cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tuy nhiên còn một số cột kém chất lượng tại khu vực khối 15; 16 phường Mai Hùng. Khu vực này Điện lực đã thay thế một số cột kém chất lượng, hiện nay còn một số cột tự đúc Công ty Điện lực Nghệ An sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch thay thế theo lộ trình.

Ảnh minh họa

Về nội dung hoàn trả vốn đầu tư: Khi có chủ trường hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, phường Mai Hùng đã lập hồ sơ, Công ty Điện lực Nghệ An đã trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đợt 1 tuy nhiên hồ sơ chưa hoàn thiện nên phải bổ sung. Sau khi bổ sung hồ sơ, Công ty Điện lực Nghệ An đã trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang hoàn thiện thủ tục để ra quyết định chi trả; sau khi có Quyết định phê duyệt, Công ty Điện lực Nghệ An sẽ triển khai thực hiện chi trả theo quy định.