bna-mh6-6030.jpg.webp
Sáng 29/9, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Nam Đàn theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay. Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: MH

Tác động tích cực của chính sách

Tại cuộc làm việc, báo cáo từ lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành liên quan đến cơ chế chính sách đã thực sự tạo điều kiện, cơ hội cho huyện Nam Đàn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt thúc đẩy xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch theo Quyết định số 17, ngày 04/01/2019 của Chính phủ.

Cụ thể, huyện đã triển khai thực hiện 6/11 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến cơ chế chính sách kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trong đó có 4 nghị quyết đã có đối tượng được hưởng thụ và 2 nghị quyết chưa có đối tượng thụ hưởng.

bna-mh2-2064.jpg.webp
Đồng chí Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn. Ảnh: MH

Như Nghị quyết số 29, ngày 9/12/2021 về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản phi vật thể, năm 2022 đã có 3 nghệ nhân và 9 Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm được thụ hưởng. Năm 2023, huyện tiếp tục đề xuất hỗ trợ 3 nghệ nhân và 14 câu lạc bộ, trong đó có 5 câu lạc bộ mới thành lập, nhưng chưa được tỉnh cấp nguồn.

Nghị quyết số 22, ngày 09/12/2021 về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đã có 1/4 cụm công nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng; 3 cụm còn lại đang trong thời gian chờ thẩm định, phê duyệt của tỉnh.

bna-mh4-2220.jpg.webp
Đoàn giám sát HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện tìm hiểu chính sách qua đối tượng thụ hưởng là nghệ nhân tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: MH

Nghị quyết số 30, ngày 09/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội, với 8 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được nhận hỗ trợ.

Nghị quyết số 18, ngày 9/12/2021 về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, huyện triển khai bao gồm các chính sách hỗ trợ tưới cây công nghiệp, cây ăn quả và tích tụ ruộng đất, hỗ trợ phát triển nông thôn.

bna-mh-2967.jpg.webp
Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái nêu một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực văn hoá. Ảnh: MH

Liên quan đến Nghị quyết số 12, ngày 13/8/2021 về một số chính sách phát triển mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105 của Chính phủ, được huyện triển khai đối với trẻ đang học tại các cơ sở mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, có 2 nghị quyết mặc dù đã được huyện triển khai nhưng tỉnh chưa bố trí nguồn để hỗ trợ như Nghị quyết số 28, ngày 9/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoặc không có đối tượng hỗ trợ do chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như Nghị quyết số 05, ngày 13/8/2021 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư.

bna-mh7-7523.jpg.webp
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu vấn đề về thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ chính sách. Ảnh: MH

Làm rõ các vướng mắc, khó khăn

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và lãnh đạo cùng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Nam Đàn đã cũng trao đổi làm rõ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đưa các cơ chế, chính sách theo các nghị quyết của HĐND ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay đi vào cuộc sống.

Như việc thẩm định, phê duyệt nguồn hỗ trợ các đối tượng trông coi tại các di tích theo Nghị quyết số 28 chậm; việc chi trả chế độ cho các cháu thuộc các cơ sở mầm non độc lập tư thục đang chuyển qua Phòng Giáo dục và Đào tạo mà không chuyển trực tiếp về các cơ sở giáo dục, gây phiền hà cho các cơ sở giáo dục có đối tượng thụ hưởng, hay vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ cụm công nghiệp và làng nghề...

bna-mh3-5937.jpg.webp
Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát đề nghị huyện Nam Đàn rà soát các nghị quyết để đảm bảo thực hiện hiệu quả. Ảnh: MH

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã ghi nhận một số kiến nghị của huyện liên quan đến nâng chế độ hỗ trợ cho một số chính sách; đồng thời làm rõ việc ban hành chính sách theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đều phải tính toán đảm bảo cân đối ngân sách.

Đoàn giám sát kiến nghị huyện tiếp tục rà soát các nghị quyết và từng chính sách trong từng nghị quyết; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

bna-mh5-2452.jpg.webp
Đoàn giám sát HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn khảo sát mô hình tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả tại xã Nam Nghĩa. Ảnh: MH

Mai Hoa