Tham dự có đồng chí Chu Đức Thái – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Các đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức thành công 11 kỳ họp thường lệ và chuyên đề, ban hành 55 nghị quyết; Công tác tổ chức kỳ họp HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thực chất, hiệu quả. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức giám sát 08 chuyên đề tại 33 đơn vị; Tổ chức 02 phiên giải trình về thực trạng công tác quản lý về nước sạch, vệ sinh môi trường và công tác chỉ đạo, quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn huyện. Các Ban HĐND huyện đã tổ chức 32 cuộc giám sát với 15 chuyên đề, 08 cuộc khảo sát phục vụ thẩm tra và ban hành nghị quyết kỳ họp. Các nội dung chất vấn của HĐND huyện tại các kỳ họp đều là những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.

Các đại biểu tham dự

Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện luôn được duy trì, đảm bảo sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 06 kỳ tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện, các phòng, ngành, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Danh Lai phát biểu khai mạc

Cùng với HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã, thị trấn cũng đã tổ chức thành công 311 kỳ họp, ban hành 1.887 nghị quyết. Hội đồng nhân dân và các Ban HĐND xã, thị trấn đã thực hiện 687 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Nhiều đơn vị có sự đổi mới trong lựa chọn nội dung giám sát, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ sai phạm, được cử tri và Nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, các khoản đóng góp tự nguyện trong trường học, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị …

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hội nghị, đại diện các ngành, Ban HĐND và Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác giám sát, khảo sát chuyên đề; giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản trình kỳ họp và việc ban hành nghị quyết tại kỳ họp HĐND các cấp; vai trò của đại biểu HĐND trong việc tham gia thảo luận tại các kỳ họp; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND xã; chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Thường trực HĐND huyện Quỳnh Lưu giám sát công tác quản lý đất đai tại xã Quỳnh Mỹ

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của HĐND huyện Quỳnh Lưu và các xã, thị trấn nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có nhiều đổi mới trong hoạt động. Các kỳ họp được HĐND huyện tiến hành theo đúng trình tự, nội dung, chương trình đề ra; công tác điều hành khoa học, linh hoạt, đảm bảo thời lượng của chương trình; Công tác giám sát được tăng cường và đã chú trọng vào các nội dung nhạy cảm được nhiều dư luận quan tâm. Đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà HĐND huyện Quỳnh Lưu và HĐND đã đề ra trong báo cáo.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát. Đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HÐND trong theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBND huyện, xã, các ngành; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật…để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp./.