bna_z5514997819161_9d18cd12979e1d795b13cd25eabfb12a.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chủ trì, điều hành phiên làm việc. Ảnh: Nam An

Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước).

Các đại biểu đánh giá công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức ở trong và ngoài nước nhưng thu ngân sách vượt 28,8% so với dự toán. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước, chi thường xuyên bằng 59% tổng chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách thấp hơn dự toán Quốc hội giao, nợ công trong giới hạn cho phép, kỷ luật thu, chi ngân sách từng bước được cải thiện.

bna_z5514997841977_32d629ac5e9b86d1e568a4b181205b98.jpg
Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre phát biểu thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Ảnh: Nam An

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ khắc phục tình trạng lập, gửi báo cáo quyết toán chậm; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách như: ước thực hiện thu, chi và lập dự toán không sát, hủy bỏ dự toán, chuyển nguồn cuối năm lớn có xu hướng tăng, vẫn còn tình trạng tính thiếu thuế, phí phải nộp. Giải ngân vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều ở khối cấp địa phương, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí, chi sai quy định, còn những khoản tạm ứng quá hạn, ứng trước dự toán chưa thu hồi.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân vi phạm; đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý quyết toán ngân sách Nhà nước; chủ động kiểm soát, ứng phó với các rủi ro, đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước, bội chi nợ công; tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước. Có đại biểu quan tâm đề nghị sớm sửa đổi một số nội dung của Luật Ngân sách Nhà nước để tiếp tục đổi mới công tác quản lý ngân sách Nhà nước và công tác lập báo cáo tài chính Nhà nước.

Qua thảo luận và tổng hợp, có thể thấy rằng, nhiều ý kiến của các ĐBQH thống nhất việc cho quyết toán với hai nội dung số liệu cơ quan thẩm tra đề nghị Quốc hội cho phép quyết toán theo đề nghị của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, làm rõ một số vấn đề của các ĐBQH phát biểu tại hội trường.

bna_z5515001857871_ced31fa8972c8337912781e6e44c594c.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, làm rõ một số vấn đề của các ĐBQH phát biểu tại hội trường. Ảnh: Nam An

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cơ bản các ý kiến nhất trí ban hành Nghị quyết của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về phát triển thành phố Đà Nẵng nhằm đạt mục tiêu các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra; góp phần tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế tự chủ và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là thành phố cảng biển, đô thị quốc tế, phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà thúc đẩy lan tỏa phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

bna_z5514997826326_bac617401d3aa34c08595f9241f2c8e8.jpg
Quang cảnh phiên làm việc tại Hội trường ngày 7/6. Ảnh: Nam An

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.