Quốc hội tiến hành Kỳ họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 2.5.2024 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.