picture1.jpg
Đồng chí Lưu Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Trong thời gian qua, HĐND các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên, nhiều xã đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp thiết của địa phương. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đảm bảo chất lượng, đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban đã được quan tâm; chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Các đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND xã, thị trấn vẫn còn một số hạn chế như: một số đại biểu HĐND chưa mở rộng, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri, chủ yếu mới chỉ tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; chưa trao đổi, trả lời với cử tri tại Hội nghị tiếp xúc; việc tổng hợp ý kiến cử tri chưa đầy đủ.

Trong hoạt động chất vấn, số lượng và số lượt đại biểu thảo luận, chất vấn còn ít. Nội dung thảo luận, chất vấn chưa có trọng tâm, trọng điểm; một số câu hỏi chất vấn chưa mang tính bao quát, chưa phản ánh được những vấn đề bức xúc hoặc vấn đề lớn ở địa phương; kỹ năng thuyết trình của một số đại biểu còn hạn chế.

Trong hoạt động giám sát, sự tham gia của các đại biểu kiêm nhiệm trong giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện còn hạn chế. Hình thức giám sát chưa phong phú, ít khảo sát, tham vấn, tranh luận mà chủ yếu vẫn nghe trình bày báo cáo nên kết quả giám sát chưa thật sâu sắc.

Trong công tác thẩm tra, nội dung thẩm tra chưa bám vào các quy định của pháp luật về tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất, tính thực tế,…chưa khảo sát kỹ các nội dung liên quan đến thẩm tra, chưa ban hành văn bản để yêu cầu bổ sung, giải trình, chỉnh sửa …. theo kết quả thẩm tra của Ban, chưa đưa ra được chính kiến, lập luận của Ban trong báo cáo thẩm tra.

picture2.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND cấp xã, tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 04 nội dung chính, đó là: kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng thảo luận, chất vấn; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND, kỹ năng thẩm tra của các Ban HĐND.

picture3.jpg
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Với mục tiêu bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, sau phần trao đổi chia sẻ của Thường trực HĐND huyện, Hội nghị đã tập trung thảo luận đi sâu làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm; đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Đặc biệt, sự đổi mới về hình thức trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện đã giúp cho đại biểu không chỉ được nghe, tiếp thu bổ sung thêm kiến thức, mà còn được rèn luyện kỹ năng trình bày, tiếp nhận thêm nhiều kinh nghiệm, giải pháp để làm cẩm nang cho hoạt động của cá nhân đại biểu trong thời gian tới.

Sau cụm Tây Bắc, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị trao đổi đối với đại biểu HĐND các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện./.