1. Cử tri xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn kiến nghị sớm có giải pháp sớm khắc phục tình trạng Quốc lộ 15A đoạn qua xóm Hồng An, xã Nghĩa Hồng không có mương thoát nước, khi mưa nước tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường.

Thi-tran-Nghia-an-nhin-tu-tren-cao-Sach-Nguyen.%5B1%5D.jpg
Thị trấn Nghĩa Đàn

UBND tỉnh trả lời:

Hiện trạng đoạn tuyến đã có rãnh đất rộng và 02 cống bản L=1m tại Km216+885 và Km216+963, khi mưa lớn nước từ Km216+800 - Km26+880 đều đổ về cống tại Km216+885. Tuy nhiên, cửa xả của hạ lưu cống Km216+885 (TT) thuộc phạm vi đất của nhà dân, đã bị san lấp từ lâu, dẫn tới nước bị ứ đọng và thoát chậm theo rãnh đất về cống Km216+963 gây ngập đoạn Km216+890 - Km216+910 (trái tuyến). Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần đề nghị UBND xã Nghĩa Hồng và UBND huyện Nghĩa Đàn rà soát lại và làm việc với hộ dân phía hạ lưu của cống tại vị trí Km216+885 để giải quyết vấn đề cửa xả tránh gây ngập úng cho các hộ dân nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được khắc phục.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Đàn tiếp tục rà soát và làm việc với hộ dân phía hạ lưu của cống tại vị trí Km216+885 để giải quyết vấn đề cửa xả, tránh gây ngập úng; Sở Giao thông vận tải làm việc với Cục đường bộ Việt Nam và triển khai đầu tư xây dựng rãnh dọc khi đảm bảo điều kiện nguồn lực.

2. Cử tri xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn kiến nghị sớm có giải pháp sớm khắc phục việc tuyến đường Quốc lộ 48D chạy qua xã Nghĩa An, một số đoạn chưa làm mương thoát nước, về mùa mưa nước tràn lên đường làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

thongtuyenquoclo48ddonglucphattriencachuyenmientayxunghe.webp
Quốc lộ 48D đoạn đi qua xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn

UBND tỉnh trả lời:

Quốc lộ 48D đoạn đi qua xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn thuộc lý trình Km54+00 - Km57+00. Sau khi tiếp nhận quản lý, bảo trì, Sở đã tập trung chỉ đạo Đơn vị quản lý thực hiện tốt công tác BDTX, đảm bảo ATGT trên tuyến.

Từ năm 2017 - năm 2022, Sở đã tiến hành sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến trong đó có một số đoạn qua địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn với tổng chiều dài 1.533 m (đoạn Km54+484 - Km54+829, Km55+171 - Km55+371, Km56+657 - Km57+00) và thay thế 1 cống cũ thành cống hộp 2x(2x3) tại Km54+271 nhằm tăng cường khả năng thoát nước trên đoạn tuyến. Tuy nhiên do nguồn vốn cho công tác quản lý bảo trì còn hạn chế nên công tác sửa chữa, nâng cấp, bổ sung rãnh dọc thoát nước chưa thể thưc hiện đồng bộ trên toàn đoạn tuyến. Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, đồng thời triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên toàn tuyến sau khi được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chủ trương và bố trí kinh phí thực hiện.

3. Cử tri xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn đề nghị UBND tỉnh thống nhất công nhận hội đặc thù từ cấp xã, huyện, tỉnh và có quy định cụ thể mức hỗ trợ cho cán bộ hội đặc thù cấp xã.

UBND tỉnh trả lời:

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 68/2010/NĐ-CP ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hội có tính chất đặc thù, Hội cấp huyện và cấp xã chưa được công nhận là hội đặc thù. Do đó chưa quy định cụ thể mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các cấp hội này. Việc phân bổ kinh phí hàng năm hỗ trợ cho các hội đặc thù và các tổ chức xã hội cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc phân cấp đảm bảo, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Cử tri xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn phản ánh trên địa bàn vẫn còn một số trường hợp chưa làm hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng này.

images-3.jpg

UBND tỉnh trả lời:

Qua rà soát ở các cấp, trên địa bàn xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn còn có 05 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc Tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thội việc (trong đó có 02 hồ sơ đã lập nhưng qua xét duyệt, không thuộc danh mục được hưởng, đã trả về cho đối tượng; 03 hồ sơ đã trình Quân khu chờ kết quả thẩm định của Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng); 53 đối tượng Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hiện nay toàn bộ 53 bộ hồ sơ đã được các cấp xét duyệt, đang chờ kết quả thẩm định của Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng.