1. Cử tri Đặng Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Sơn và cử tri Trịnh Hữu Đông, Bí thư, xóm trưởng xóm 2 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương kiến nghị đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 533A từ dốc Truông Bồn đi xã Trù Sơn xuống cấp nghiêm trọng, hai bên không mương thoát nước.

o-luong.jpg
Huyện Đô Lương

UBND tỉnh trả lời:

Tuyến ĐT.533 dài 20 km được chuyển lên đường tỉnh tại Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh. Thời điểm bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, trên tuyến có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp, là đường đất, hệ thống công trình trên tuyến thiếu, hư hỏng,... trong đó có đoạn đi từ xã Trù Sơn hướng về Truông Bồn qua địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương tại Km16+670-Km20+00, ĐT.533.

Từ khi được tiếp nhận quản lý, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung các biển báo chỉ hướng và các biển báo giao thông còn thiếu đảm bảo an toàn giao thông. Năm 2021, 2022, Sở đã đầu tư sửa chữa các vị trí hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT trên một số đoạn tuyến có tổng chiều dài mặt đường 4,3km, với kinh phí gần 13 tỷ đồng (Km1+390-Km3+567, Km3+567 - Km5+00, Km14+00-Km14+650). Do nguồn kinh phí hạn hẹp, nên việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp chưa được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến. Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành sữa chữa một số đoạn hư hỏng bằng kinh phí BDTX, đảm bảo đi lại thuận lợi cho người dân.