Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai, đại diện lãnh đạo một phòng, ngành thị xã.

picture1.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh và thị xã thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm của tỉnh và thị xã; Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khoá XVIII và kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa III; kỳ họp thứ 6, HĐND phường Quỳnh Xuân khóa XX

picture2.jpg
Bà Hồ Thị Thùy Trang - đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2022

Tại cuộc tiếp xúc, đã có 16 ý kiến của cử tri thảo luận tại hội trường và 4 ý kiến gửi bằng văn bản, tập trung vào các vấn đề: Đề xuất xây dựng mương tiêu thoát nước ở cánh đồng sản xuất của phường Quỳnh Xuân; chế độ bồi dưỡng cho những người đi vận động Nhân dân tiêm phòng Covid -19 trong giai đoạn cao điểm dịch; chế độ hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid -19; vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng đường Quốc lộ 1A; một số tuyến đường nội khối xuống cấp chưa được sửa chữa gây khó khăn trong đi lại cho Nhân dân; hoàn thiện và sớm bàn giao Trung tâm Y tế thị xã để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân; nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 1A xuống di tích lịch sử đền Xuân Hòa; vấn đề cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; việc hỗ trợ thanh toán nợ đọng tiền xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khối; chế độ phụ cấp cán bộ khối, tổ dân phố…

picture4.jpg
Cử tri Võ Đức Trọn phường Quỳnh Xuân kiến nghị tiền đền bù GPMB mở rộng Quốc lộ 1A

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã, ông Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề còn tồn đọng về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị chính quyền các (xã, phường) và các phòng, ngành tăng cường hướng dẫn cho người dân liên quan, đầu tư thời gian, công sức để tập trung giải quyết thấu đáo, triệt để; các vấn đề vượt thẩm quyền của thị xã, sẽ tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh và có phương án trả lời sớm nhất đến các cử tri. Đồng thời, mong muốn cử tri hợp tác, phối hợp, bàn bạc với chính quyền để cùng thống nhất thực hiện hiệu quả; tiếp tục thực hiện và phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An và thị xã ngày càng phát triển.

picture5.jpg
Ông Nguyễn Hữu An – Đại biểu HĐND tỉnh,Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri