Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lân, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Nghệ An trong 5 tháng qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh và những vấn đề liên quan đến Kỳ họp.

Cử tri phát biểu ý kiến

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có 11 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: xây dựng đường dân sinh, mương thoát nước tại khu vực cầu vượt đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua hai xã Nghi Mỹ, Nghi Phương; xây dựng đường tránh lũ để Nhân dân sống trong vùng lũ yên tâm sinh sống, sản xuất; tổ chức nạo vét lòng sông để phục vụ tưới tiêu, cấp nước sản xuất nông nghiệp cho người dân; xây dựng đập Khe Lở để cung cấp nước tưới tiêu cho 2 xã Nghi Mỹ, Nghi Phương; việc đảm bảo cấp nước tưới tiêu của bara Nghi Thiết; nâng cao chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; quan tâm bao tiêu sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bệnh viên da, nổi cục ở trâu, bò; việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân; chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khối, xóm sau sáp nhập; quan tâm công tác phòng chống tham nhũng; cắt giảm các thủ tục để tạo thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân; quan tâm đầu tư, xây dựng nhà văn hóa tại các xóm nơi sáp nhập…

Đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc và Chủ tịch UBND các xã: Nghi Mỹ, Nghi Phương đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các đại biểu đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải trình một số vấn đề về đường dân sinh và mương thủy lợi bị ảnh hưởng khi xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam; chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khối, xóm; việc giải quyết các tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, huy động nguồn lực xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp…; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp trình HĐND tỉnh trong Kỳ họp sắp tới xem xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết./.