bna_ MH27.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng dự báo khó đạt

Chiều 21/5, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với các sở, ngành khối kinh tế - ngân sách theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Trên cơ sở giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo tại một số địa phương trong tỉnh, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu một số vấn đề từ thực tiễn, đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể.

bna_ MH32.jpg
Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh nêu một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính trong thực hiện các quy hoạch tại các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đáng quan tâm có một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng dự báo khó đạt theo kế hoạch đề ra tại một số địa phương, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội...

Tình hình thương mại – dịch vụ phát triển chậm ở nhiều địa phương và việc thu hút các trung tâm thương mại thay thế các chợ truyền thống đang gặp khó khăn.

bna_ MH29.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đề nghị các ngành liên quan cần giải quyết bức xúc nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại một số địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số vấn đề tồn tại, khó khăn chậm có giải pháp hữu hiệu để giải quyết liên quan đến tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình từ nguồn vốn chương trình phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là địa bàn miền núi, vùng khó khăn chững lại, không đạt kế hoạch đề ra.

bna_ MH25.jpg
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Viết Dũng tiếp thu, giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu thuộc chức năng tham mưu, quản lý của ngành. Ảnh: Mai Hoa

Công tác quản lý đất đai tại một số địa phương chưa chặt chẽ, còn tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tồn đọng cho người dân còn chậm, chưa đạt kế hoạch.

Việc thu hút, đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung khó khăn; một số dự án tái định cư cho người dân ở một số vùng có nguy cơ sạt lở chậm được triển khai, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

bna_ MH21.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mại Hoa

Từ những vấn đề đoàn giám sát đặt ra, tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở đã tiếp thu và trao đổi giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu, quản lý của ngành cũng như trả lời các kiến nghị, đề xuất từ các địa phương.

bna_ MH20.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Nhung giải trình liên quan đến tiến độ xây dựng nông thôn mới và tình trạng bỏ ruộng tại một số địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu băn khoăn một số chính sách ban hành chậm triển khai và chưa tạo động lực phát triển. Mặt khác, việc phân bổ nguồn lực thực hiện các chính sách và 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn bất cập.

Bên cạnh đó, chỉ số PCI của tỉnh năm 2023 so với năm 2022 tụt 21 bậc, đây là vấn đề cần được tập trung cải thiện trong thời gian tới.

bna_MH40.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động xây dựng các chỉ tiêu hợp lý và khả thi cao cho giai đoạn tới

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh tại thời điểm giám sát của HĐND tỉnh và dự báo đến cuối giai đoạn vào năm 2025; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện từ nay đến cuối năm 2025 đạt kết quả cao nhất; gắn với nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những vấn đề mang tính khả thi, đảm bảo thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Nhấn mạnh việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 sát đúng là tiền đề và kinh nghiệm để xây dựng các chỉ tiêu cho giai đoạn 2026 - 2030; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành song song với tập trung đánh giá thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2026 cần chủ động xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao.

bna_Mh26.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng cho rằng, thời gian còn lại của nhiệm kỳ không không còn nhiều, vì vậy, các sở, ngành cần xác định rõ các nội dung trọng tâm, mang tính bao trùm để tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất; quan tâm thực hiện các chỉ tiêu đặc thù liên quan đến thu gom, phân loại, xử lý rác thải; tốc độ đô thị; tỷ lệ người dân dùng nước sạch...

Mai Hoa