bna-1-toan-canh-khu-cong-nghiep-thuoc-vsip-nghe-an-anh-thanh-cuong-1774.jpg.webp
Toàn cảnh Khu Công nghiệp thuộc VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã làm việc với các Cục, Vụ thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Cuba tại Việt Nam để chuẩn bị.

Theo Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An, năm 2023, một trong những mục đích, yêu cầu là tích cực chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế nhằm góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ ngoại lực và tạo dựng điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế giao lưu hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Trong đó, đối với ngoại giao kinh tế, Nghệ An xác định tiếp tục triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và thiết thực; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An cũng tập trung khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác nước ngoài đã thiết lập quan hệ; đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh trong hợp tác, kết nối với nước ngoài, tận dụng các cơ hội từ xu thế mới mang lại; tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ ODA, FDI, NGO và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, Nghệ An xác định tham gia các Đoàn thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch tại nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các Bộ ngành liên quan chủ trì tổ chức.

Đồng thời, tỉnh tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các nước, các đối tác trọng tâm theo quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan; Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, các nước Châu Âu, Thái Lan, Singapore,...

Nghệ An có quy mô kinh tế thứ 12/63 tỉnh, thành. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa tổng số vốn FDI đầu tư vào Nghệ An năm 2022 đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố; 8 tháng đầu năm đứng thứ 8/63 tỉnh, thành với tổng số vốn 890 triệu USD. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, sắp tới Nghệ An sẽ trao giấy chứng nhận, cấp phép đầu tư cho 2 dự án mới, gồm 1 dự án có trị giá 110 triệu USD và 1 dự án 43 triệu USD, như vậy tổng vốn sẽ vượt mốc “tỷ đô” đạt 1,037 tỷ USD.

Thành Duy