bna-img-6728-3236.jpg.webp
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự tại điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương;…

Trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An có hơn 40.400 đảng viên dự tại 613 điểm cầu. Tại điểm cầu chính, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh;…

Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 36 điểm cầu cấp huyện và đảng ủy trực thuộc, 576 điểm cầu cấp cơ sở.

bna-img-6766-4714.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 2-8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Sau 7 ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án.

bna-img-6840-571.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương, trong đó thống nhất ban hành: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

bna-img-6831-9899.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề về “tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

bna-img-6821-5545.jpg.webp
Ngoài điểm cầu chính, hội nghị được truyền trực tiếp đến 612 điểm cầu trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương sẽ phát biểu kết luận.

bna-img-6860-6797.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.