Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/4/2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 46 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 4 tháng đầu năm 2023.

Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 19,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bắc Giang xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 11,3% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,...

anh-chup-man-hinh-2023-05-08-luc-103744-8099.jpg

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2023 theo địa phương.

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (40,9%), số lượt dự án điều chỉnh (24,6%) và GVMCP (66,2%).

Nghệ An tiếp tục lọt vào top 10 địa phương có tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cao nhất cả nước tính đến ngày 20/4/2023, đứng thứ 1 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Theo đó, trên địa bàn tỉnh cấp mới 5 dự án, vốn đăng ký cấp mới đạt 286,95 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, tổng vốn đầu tư đăng ký của Nghệ An giảm 28,6%.

Đến ngày 20/4/2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 135 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2.859 triệu USD, đứng thứ 30 cả nước, đứng thứ 8 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

anh-chup-man-hinh-2023-05-08-luc-111011-3799.jpg

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2023 theo tháng và theo cách thức đầu tư vốn.

Cục đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến ngày 20/4/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục giảm thì vốn đầu tư mới và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đã tăng trở lại so với cùng kỳ.

Đã có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 4 tháng đầu 2023. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD, chiếm hơn 24,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 29,5% so với cùng kỳ 2022; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2 tỷ USD, chiếm hơn 22,1% tổng vốn đầu tư, gấp 2,63 lần so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD, chiếm gần 8,5% tổng vốn đầu tư, giảm 30% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc,... Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 16,1%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 24,4%) và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (chiếm 28,2%).

anh-chup-man-hinh-2023-05-08-luc-104330-6186.jpg

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2023 theo đối tác.

Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung, tính đến ngày 21/4/2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 8 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 4.451,3 tỷ đồng. Điều chỉnh 7 lượt dự án, trong đó có 2 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 2.234,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 40 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 9.905,4 tỷ đồng; điều chỉnh 37 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 14 dự án (tăng 2.565,2 tỷ đồng); tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12.470,6 tỷ đồng.

Phạm Bằng