UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản báo cáo về nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2024 – 2025 trình Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

bna_g1-4634e9c6e182e80d6863120cdeb00dac-1-.jpg
Tiết học của học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

Qua tổng hợp cho thấy, trong năm học tới, toàn tỉnh Nghệ An có 1.418 trường học ở cả 4 cấp học, gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, giảm 7 trường so với năm học trước.

Tuy nhiên, dù giảm trường nhưng ở một số bậc học, số lớp lại tăng. Như ở bậc THCS, năm học tới toàn tỉnh tăng 117 lớp, với hơn 12.000 học sinh, bậc THPT tăng 77 lớp, với hơn 5.500 học sinh. Tổng số học sinh trên toàn tỉnh là hơn 860.000 học sinh.

Liên quan đến việc triển khai kế hoạch năm học, qua thống kê của ngành Giáo dục, đến tháng 5/2024, tổng số viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ sở giáo dục là 48.722 người. Trong số này, còn 337 người đang là hợp đồng lao động, trong đó, bậc mầm non 118 người, tiểu học 86 người và THCS là 133 người.

Trước đó, trong 2 năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024, toàn tỉnh tuyển dụng thêm 5.056 giáo viên. Vấn đề tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn vì một số huyện đang còn biên chế nhưng để thực hiện tinh giản biên chế viên chức theo lộ trình (giảm 10% giai đoạn 2022 – 2026) nên không thực hiện tuyển dụng thêm. Vì thế, không ít địa phương gặp lúng túng trong việc cân đối giữa thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế và giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Hiện nay, do không có nguồn biên chế nên việc giao biên chế viên chức thực hiện nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thấp so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

bna_g2.jpg
Tiết học của học sinh Trường THCS Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế, so với định mức biên chế về giáo viên/lớp, học sinh/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An đang thiếu 7.712 biên chế.

Chuẩn bị cho năm học mới 2024 – 2025, để đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp theo quy định, UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung cho tỉnh 6.501 biên chế, trong đó, biên chế cho bậc mầm non là 1.688 người, biên chế cho bậc tiểu học là 2.692 người, bậc THCS là 1.795 người và bậc trung học phổ thông là 326 người.