200620230820-cqh1534-16875153660891076330235.jpg

Trong ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ năm, buổi sáng, Quốc hội, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cuối giờ sáng, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Đầu giờ chiều Quốc hội tiếp tục họp về công tác nhân sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Sau nội dung này, Quốc hội tiếp tục họp về công tác nhân sự và nghỉ giải lao. Từ 15 giờ 30, Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Tại phiên bế mạc, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

220620230235-cqh3616-1687423464290711241097.jpg

Trước đó, chiều 22/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, (chiếm tỷ lệ 90,28%).

Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5.

Theo Chương trình được thông qua, chiều ngày 22/06/2023, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tiếp đó, ngày 23/06/2023, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Quốc hội làm việc ngày cuối cùng vào ngày 24/06/2023. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Cũng trong ngày 24/06, Quốc hội sẽ họp riêng để bàn về công tác nhân sự.

Trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam). Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.