Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 12/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

bna-img-4964-5100.jpg

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về đại biểu Ban Tổ chức lớp học có PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo: Cục Đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị của Học viện: Vụ Quản lý đào tạo; Văn phòng;…

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 20 đồng chí do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm lớp trưởng.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TOÀN DIỆN

Đặt vấn đề về mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc làm việc, PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi về thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác Hồ vĩ đại.

bna-img-5014-3561.jpg

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đặt vấn đề về mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An có những điểm đột phá, khởi sắc, đạt được kết quả toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và các mặt công tác khác, PGS. TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị lãnh đạo tỉnh chia sẻ, trao đổi về những điểm đột phá, điểm mới, kết quả, bài học kinh nghiệm của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để có những kết quả toàn diện vừa qua của tỉnh.

bna-img-5025-7931.jpg

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An thẳng thắn trao đổi những mặt còn khó khăn trong quá trình phát triển của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương nên không chỉ học tập kinh nghiệm của Nghệ An mà còn trách nhiệm đóng góp vào việc phát triển của Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

bna-img-5086-9187.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Nghệ An đã ban hành 6 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 21 đề án và 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đến nay, các chương trình, đề án cơ bản đã được triển khai và từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Nghệ An đạt được kết quả hết sức tích cực.

Đặc biệt, nền kinh tế có nhiều điểm sáng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,2%, năm 2022 đạt 9,08%. Quy mô GRDP đến hết năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành cả nước.

bna-img-5110-5103.jpg

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng, năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng, đặc biệt, thu nội địa của Nghệ An chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu thu, tính riêng năm 2022 là 20.474 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thu hút FDI. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 118 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 2,52 tỷ USD, trong đó, chỉ tính riêng năm 2022, Nghệ An đã thu hút được 961,3 tỷ USD, đứng thứ 10 cả nước.

Một trong những điểm sáng của Nghệ An là thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

bna-img-5130-1938.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và y tế có nhiều kết quả nổi bật. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, quan tâm thường xuyên thông qua nhiều chương trình.

Hiện nay, Nghệ An đã phát động và đang tập trung triển khai Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, giữ yên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, rõ nét trên các mặt.

Có được những kết quả trên, Nghệ An rút ra nhiều kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trước hết, trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, tập trung thống nhất cao trong cấp ủy, làm cơ sở cho sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng hướng tới mục tiêu chung.

bna-img-5138-604.jpg

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Nghệ An bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có bước đi phù hợp, sáng tạo vào thực tiễn của địa phương.

Tỉnh cũng chủ động, kiên trì đề xuất, kiến nghị với Trung ương các cơ chế, chính sách thực hiện định hướng, mục tiêu, đã được xác định, đồng thời phát huy tính nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nghệ An cũng thực hiện rất rõ quan điểm, phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, sinh thái.

Tỉnh không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực từ các nhà đầu tư lớn, chiến lược.

bna-img-5214-4001.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe ý kiến trao đổi, đặt vấn đề của các đồng chí trong đoàn công tác, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao đổi, làm rõ thêm cách tiếp cận, nội dung, phương pháp, cách làm của tỉnh trên các vấn đề như: Giải pháp huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực để thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng nước sâu Cửa Lò; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; định hướng thực hiện mở rộng TP. Vinh trở thành đô thị biển.

Các vấn đề về giải quyết tài sản công dôi dư sau sáp nhập, sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; động lực phát triển của tỉnh hiện nay và giai đoạn sắp tới; công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển du lịch, thúc đẩy liên kết vùng, kết nối giao thương và tổ chức các hoạt động đối ngoại với nước bạn Lào… cũng đã được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi, làm rõ với đoàn công tác.

TIN TƯỞNG VÀO BƯỚC THÀNH CÔNG MỚI CỦA NGHỆ AN

Thay mặt Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng chúc mừng, đánh giá cao những kết quả đạt được toàn diện của Nghệ An trong thời gian qua.

bna-img-5233-5513.jpg

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh những bài học kinh nghiệm mà tỉnh chỉ ra, thông qua khảo sát, nghiên cứu tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, đoàn đúc kết thêm kinh nghiệm đó là tư duy lãnh đạo toàn diện, nhất là tập trung cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng là một trong những nguyên nhân, kinh nghiệm để tỉnh có cơ sở vững chắc nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, những khó khăn, vấn đề tỉnh trăn trở cũng là những gợi ý, bài học để trên cương vị công tác của mình các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đồng hành cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn.

bna-img-5276-7428.jpg

Ban Cán sự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trao tặng quà lưu niệm đến Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng chia sẻ mong muốn Nghệ An phát huy được nguồn lực con người xứ Nghệ kết hợp với khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới, đồng thời, phát huy những thế mạnh, kết quả đạt được, kinh nghiệm đúc kết để tiếp tục có những bước phát triển mới, thành công hơn nữa.

Đồng chí cũng mong muốn, từ thực tiễn của Nghệ An, với vị thế, vai trò của tỉnh trong cả nước, tỉnh phát huy vai trò “đi trước mở đường” thông qua kiến nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các tỉnh khác cũng như Nghệ An đang gặp phải.

bna-img-5302-253.jpg

Ban Cán sự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng và tặng quà lưu niệm đến Tỉnh ủy Nghệ An.

Thành Duy

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An