Tham dự Kỳ họp có ông Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các vị đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 03 dự thảo nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu mở rộng đạt đô thi loại V. Theo đó phạm vi mở rộng toàn bộ thị trấn Cầu giát và xã Quỳnh Hồng; một phần các xã Quỳnh Hưng (thôn 1), Quỳnh Bá (thôn 7). Tổng diện tích 7,95km2 và dân số 21.778 người. (2) Nghị quyết điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện, diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, đề xuất tăng tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng lên 7,5 tỷ đồng. (3) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách huyện. Theo đó, HĐND huyện thống nhất điều chỉnh giảm nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an xã Quỳnh Châu số tiền 1 tỷ đồng (do không có nhu cầu) để bổ sung thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã Quỳnh Tam số tiền 1 tỷ đồng. Đồng thời bổ sung nguồn vốn xây dựng trụ sở làm việc của Công an tại 5 xã Quỳnh Thạch, Ngọc Sơn, An Hòa, Quỳnh Giang, Quỳnh Thanh với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp
Kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện áp dụng “kỳ họp không giấy”.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông Hồ Sỹ Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện giao các cấp, ngành liên quan sớm hoàn thiện nội dung trình tại Kỳ họp này để tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. 

Ông Hồ Sỹ Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Kỳ họp thứ 14 là “kỳ họp không giấy” đầu tiên của HĐND huyện Quỳnh Lưu. Các vị đại biểu HĐND huyện nhận tài liệu Kỳ họp qua hộp thư điện tử và khai thác tài liệu, tính năng qua phần mềm trên Ipad được Kỳ họp cung cấp, gồm: Chương trình, tài liệu kỳ họp, kết nối hệ thống biểu quyết, điểm danh, đăng ký phát biểu…. Việc triển khai thực hiện “kỳ họp không giấy” giúp giảm tài liệu giấy; công tác tổ chức, điều hành được dễ dàng, hiệu quả; tiết kiệm thời gian và chi phí, hạn chế sai sót trong sắp xếp tài liệu./.