Kế hoạch tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII

Kế hoạch tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khoá XIII của các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An:

*) Đơn vị bầu cử số 4:các vị đại biểu: Trần Hữu Tuất, Lê Thị Tám

 

- Ngày 01/12/2015:

 

     + Sáng: từ 7 giờ 00, TXCT tại 01 điểm do thành phố Vinh bố trí;

 

     + Chiều: từ 14 giờ 00, TXCT tại 01 điểm do huyện Hưng Nguyên bố trí.

 

- Ngày 02/12/2015:

 

     + Sáng: từ 7 giờ 30, TXCT tại 01 điểm do huyện Nam Đàn bố trí;

 

     + Chiều: từ 14 giờ 00, TXCT tại 01 điểm do huyện Thanh Chương bố trí.

 

ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An