Ông Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh: ông Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; bà Lục Thị Liên, Phó Trưởng Ban VH- XH HĐND tỉnh; bà Lữ Thị Khuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

huyen-con-cuong-khai-mac-ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-khoa-xx-nhiem-ky-2021--2026.jpg
Ông Lô Văn Thao - Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phan Xuân

Về đại biểu huyện có ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các ông, bà Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

huyen-con-cuong-khai-mac-ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-khoa-xx-nhiem-ky-2021--2026--n1.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thu trang

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX diễn ra sau thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XVIII với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; Cấp uỷ, chính quyền cùng Nhân dân huyện nhà đang nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã lựa chọn một số nội dung trọng tâm để thực hiện giám sát tại cơ sở. Qua đó kịp thời kiến nghị để Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan khắc phục hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

huyen-con-cuong-khai-mac-ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-khoa-xx-nhiem-ky-2021--2026--n2.jpg
Ông Lương Đình Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Thu Trang

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn ước đạt 5,28% so với cùng kỳ, cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng. Giá trị sản xuất ước đạt 1.410.069 triệu đồng, bằng 45,23% so với KH, tăng 5,68% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nông lâm ngư nghiệp ước đạt 512,451 triệu đồng, bằng 52,11 % so với KH, tăng 2, 46 % so với cùng kỳ; Công nghiệp - xây dựng ước đạt 378.960 triệu đồng, bằng 43,39% KH, tăng 8,30 %so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ thương mại ước đạt 518.651 triệu đồng, bằng 41,14% kế hoạch, tăng 7,12% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 15,29 tỷ đồng, đạt 76,19% KH tỉnh giao, đạt 68,84% với KH huyện giao, tăng 34,28% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội, công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

huyen-con-cuong-khai-mac-ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-khoa-xx-nhiem-ky-2021--2026--n3.jpg
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Phan Xuân

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm. Việc vi phạm quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất tập thể, trật tự xây dựng, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công tác giải toả hành lang, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn xảy ra.

Kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến về 20 báo cáo, tờ trình do Ủy ban nhân dân huyện trình và xem xét, quyết nghị thông qua 06 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XX./.