bna-mh66-7629.jpg
Sáng 21/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện cụm 1, lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2023. Ảnh: MH

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng Thường trực HĐND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc.

bna-mh65-7518.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: MH

Kiến nghị cấp uỷ, UBND cùng cấp tiến hành kiểm tra, thanh tra sau giám sát của HĐND

Đề dẫn tại hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình bày đã khẳng định, HĐND các cấp của tỉnh thời gian qua có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng HĐND các cấp trong tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, pháp quyền; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị với Thường trực HĐND cấp huyện là nhằm tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

bna-mh67-257.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại hội nghị. Ảnh: MH

Từ thực tiễn hoạt động, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã trao đổi, phân tích nhiều kinh nghiệm, kỹ năng các hoạt động thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐND. Trong đó, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tham gia các cuộc tiếp dân và kỳ họp HĐND tại đơn vị mình bầu cử, thông qua hoạt động giám sát, hướng về cơ sở… Theo đó, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cử tri và Nhân dân được thực hiện đa dạng qua nhiều kênh và kịp thời hơn, không chỉ ở hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri khoa học hơn; HĐND tỉnh và các địa phương tăng cường giám sát, đeo bám, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết kiến nghị của cử tri chất lượng, kịp thời hơn và trả lời kiến nghị của cử tri đến tận địa chỉ cụ thể người kiến nghị, phản ánh.

bna-mh-71-3331.jpg
Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân của đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: MH

Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND tỉnh và các đơn vị cấp huyện tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng thông qua việc lựa chọn nội dung trọng tâm liên quan đến các vấn đề dân sinh, nhất là các tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn đặt ra trong thực tiễn chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, được cử tri và Nhân dân quan tâm; chú trọng phương pháp giám sát, khảo sát đảm bảo phát hiện đúng vấn đề, kiến nghị xác đáng các nội dung; đặc biệt quan tâm theo dõi, đôn đốc và tái giám sát đối với các nội dung kiến nghị sau giám sát chưa thực hiện hiệu quả.

Ở cấp tỉnh đã tổ chức một số chuyên đề giám sát nổi bật: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích; thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

bna-mh68-7898.jpg
Đồng chí Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thị xã. Ảnh: MH

Một số ý kiến cũng chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện hoạt động giải trình của thường trực HĐND và tổ chức các kỳ họp HĐND các cấp; nâng cao chất lượng phiên chất vấn tại các kỳ họp; giải quyết đơn thư; xem xét trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ người đại biểu dân cử…

Bên cạnh những chuyển động, đổi mới, các ý kiến cũng thẳng thắn phân tích một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chức năng của HĐND cũng như trách nhiệm người đại biểu dân cử.

Nổi lên là chất lượng giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND các cấp và các cơ quan có liên quan chưa cao; có những ý kiến cử tri chậm giải quyết, cử tri có ý kiến nhiều lần.

bna-mh-70-9401.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương cho rằng, để nâng cao hiệu quả và "sức nặng" sau giám sát của HĐND thì Thường trực HĐND các cấp cần mạnh dạn đề xuất cấp uỷ và UBND cùng cấp đưa vào kiểm tra, thanh tra làm rõ trách nhiệm và giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc đặt ra trong thực tiễn. Ảnh: MH

Việc thực hiện giải quyết các kiến nghị thông qua giám sát của HĐND các cấp, nhất là những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành chưa thật hiệu quả. Từ thực tiễn đó, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu hoàn thiện quy chế xử lý kiến nghị sau giám sát của HĐND đồng bộ, gắn với việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu, các ban của HĐND theo quy định của pháp luật. Thông qua giám sát, khảo sát, HĐND các cấp cần mạnh dạn đề xuất cấp uỷ, UBND cùng cấp vào cuộc kiểm tra, thanh tra nhằm mục đích tạo sức “nặng” giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra.

Tập trung đốc thúc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao chất lượng các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Để tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh bám sát chương trình công tác năm 2023 của cấp uỷ, chính quyền các cấp để phối hợp đôn đốc khắc phục những khó khăn hạn chế, thực hiện đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

bna-mh63-9613.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: MH

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn, thị trường, lao động cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm công tác bảo vệ môi trường; giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, các hoạt động an sinh xã hội; bảo đảm trật tự, trị an, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Với vai trò cơ quan dân cử, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và tỉnh.

bna-mh64-9652.jpg
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Trọng tâm là Chương trình xây dựng dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ; sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025; thực hiện chế độ chính sách mới cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, xóm, bản theo Nghị định số 33 của Chính phủ (thay thế Nghị định 34 của Chính phủ); chương trình cải cách hành chính, chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng thời với đó là triển khai thực hiện các chế độ, chính sách vừa được HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp thứ 14, gồm chính sách đặc thù hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng bể bơi và dạy bơi cho trẻ; cai nghiện ma tuý, dân số - y tế; hỗ trợ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa; chính sách hỗ trợ khai thác thuỷ, hải sản; vận chuyển hàng hoá và logistics thông qua cảng Cửa Lò; thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng…

bna-mh61-8476.jpg
Thường trực HĐND các huyện tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu cơ quan HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư; phối hợp công tác với UBND và Uỷ ban MTTQ các cấp.

Chủ động tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025; đề ra nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV.

bna-mh72-6001.jpg
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: MH