Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII

Sáng 24/11, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 1

Dự phiên thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cho ý kiến nội dung báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2022; nhiệm vụ năm 2023, ý kiến các đại biểu đề nghị báo cáo cần bổ sung kết quả thực hiện của cấp huyện, cấp xã, bổ sung công tác theo dõi thi hành pháp luật. Một số sở, ngành chưa tham mưu ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đề nghị xác định rõ nguyên nhân.

Bổ sung thêm số liệu cụ thể số công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố. Làm rõ nguyên nhân cán bộ cấp xã, nhất là công chức địa chính vi phạm pháp luật nhiều và giải pháp cho thực tế kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân vẫn còn nhiều hồ sơ quá hạn.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo cần bổ sung giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Ý kiến góp ý của các đại biểu cơ bản đồng ý với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã nêu trong báo cáo, đồng thời, đề nghị cần nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng thu hút đầu tư, vì vậy, cần tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục còn rườm rà, phức tạp, rút ngắn thời gian giải quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ giải trình, làm rõ các nội dung góp ý của các đại biểu. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, cần tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với công tác cải cách hành chính; kiểm tra cán bộ, công chức trực tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính cho nhân dân, nhất là cán bộ địa chính cấp xã.

Góp ý nội dung báo cáo về công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ bổ sung thêm nội dung giải pháp về cải cách tổ chức bộ máy, rà soát hệ thống ngành dọc của các bộ, ngành Trung ương để sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh góp ý vào nội dung các báo cáo. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với đó, cần tính toán nguồn để tăng lương cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết của Quốc hội thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính để đề xuất bãi bỏ, cắt giảm. Đồng chí lưu ý Sở Nội vụ cần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của các ngành, huyện vào đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm rõ những nội dung các đại biểu góp ý về báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Lê

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá các nội dung báo cáo của Sở Nội vụ rất bài bản, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung làm rõ nguyên nhân về hạn chế trong xây dựng chính quyền điện tử, tỷ lệ hộp thư công vụ còn thấp.

Trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; bổ sung đánh giá tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 06/CP; tiếp tục đưa ra các giải pháp về công tác cải cách tổ chức bộ máy, giải pháp cải cách tiền lương; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính để kiến nghị bãi bỏ những thủ tục không cần thiết.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 6

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An báo cáo công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Thanh Lê

Đối với Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2023, Ban Pháp chế đề nghị Sở Nội vụ sửa lại tên Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2023 thành Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2023 để đảm bảo đúng quy định.

Cũng trong buổi sáng, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo: Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong, sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (thuộc lĩnh vực pháp chế phụ trách).

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII ảnh 7

Các đại biểu tham dự phiên thẩm tra. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết và báo cáo để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.

Thanh Lê

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An