bna_-bna.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

bna_-truong-thiet-hung.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trương Thiết Hùng thông qua Tờ trình bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Thông tri số 08, ngày 28/7/2020 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và các Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện Kỳ Sơn, huyện Yên Thành, thành phố Vinh; Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Nghệ An; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

bna_-dong-chi-.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, có 4 vị được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử bổ sung 4 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó có 3 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện thay thế các vị đã chuyển công tác khác trước Đại hội MTTQ cấp huyện và 1 vị thay thế cho cấp trưởng tổ chức thành viên thôi công tác.

bna_-cacs-.jpg
Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng 4 vị được hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

4 vị được hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: Ông Xeo Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn; ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh; ông Trần Văn Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành; ông Hoàng Đăng Hòe - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An.