Theo đó, huyện Thanh Chương giảm 09 đơn vị hành chính, nhiều nhất trong 12 huyện có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Huyện thành lập thị trấn Dùng từ xã Thanh Lĩnh, Thanh Đồng và thị trấn Thanh Chương. Thành lập xã Minh Sơn từ xã Thanh Hoà và xã Thanh Nho. Thành lập xã Thanh Quả từ xã Thanh Chi  và xã Thanh Khê. Thành lập xã Kim Bảng từ xã Thanh Long và xã Võ Liệt. Thành lập xã Xuân Dương từ xã Xuân Tường và xã Thanh Dương. Thành lập xã Minh Tiến từ xã Thanh Lương và xã Thanh Yên, xã Thanh Khai. Thành lập xã Mai Giang từ xã Thanh Giang và xã Thanh Mai.

bna_img_3589-dc8b884c09cce138221fb52d0a6334f0.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Quỳnh Lưu giảm 08 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện sẽ sáp nhập xã Quỳnh Hồng và một phần thôn 1 xã Quỳnh Hưng,  một phần thôn 7 xã Quỳnh Bá và thị trấn Cầu Giát. Thành lập xã Thuận Long từ  xã Quỳnh Long và xã Quỳnh Thuận. Thành lập xã Văn Hải từ xã Sơn Hải và xã Quỳnh Thọ. Thành lập xã Phú Nghĩa từ xã Tiến Thủy và xã Quỳnh Nghĩa. Thành lập xã Quỳnh Sơn từ xã Quỳnh Hoa và xã Quỳnh Mỹ. Thành lập xã Minh Lương từ xã Quỳnh Minh và xã Quỳnh Lương. Thành lập xã Bình Sơn từ xã Quỳnh Hưng và một phần xã Quỳnh Bá và xã Quỳnh Ngọc.

bna_img_3582.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Thành giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện sẽ thành lập thị trấn Hoa Thành từ xã Hoa Thành và thị trấn Yên Thành. Thành lập xã Vân Tụ từ xã Khánh Thành và xã Công Thành. Thành lập xã Đông Thành từ xã Hợp Thành và xã Nhân Thành. Sáp nhập xã Đại Thành và xã Minh Thành lấy tên là xã Minh Thành; Sáp nhập  xã Lý Thành và xã Liên Thành lấy tên là xã Liên Thành; Sáp nhập xã Hồng Thành và xã Phú Thành lấy tên là xã Phú Thành; Sáp nhập xã Hậu Thành và xã Hùng Thành lấy tên là xã Hậu Thành. 

Huyện Nghi Lộc thành lập xã Diên Hoa từ xã Nghi Hoa và xã Nghi Diên. Thành lập xã Thịnh Trường từ xã Nghi Thịnh và xã Nghi Trường. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh, huyện sẽ giảm 06 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Diễn Châu giảm 05 đơn vị hành chính sau khi thành lập thị trấn Diễn Thành từ thị trấn Diễn Châu và xã Diễn Thành; thành lập xã Xuân Tháp từ xã Diễn Xuân và xã Diễn Tháp; thành lập xã Ngọc Bích từ xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích; thành lập xã Hùng Hải từ xã Diễn Hùng và xã Diễn Hải; thành lập xã Hạnh Quảng từ xã Diễn Hạnh và xã Diễn Quảng.

1(2).jpg
Thành cổ Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Có 05 huyện sẽ giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp là huyện Anh Sơn (thành lập thị trấn Kim Nhan từ xã Thạch Sơn và thị trấn Anh Sơn; thành lập xã Tam Đỉnh từ xã Tam Sơn và xã Đỉnh Sơn); huyện Tân Kỳ (thành lập xã Bình Hợp từ xã Nghĩa Hợp và xã Nghĩa Bình; thành lập xã Hoàn Long từ xã Tân Long và xã Nghĩa Hoàn); huyện Nghĩa Đàn (sáp nhập xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Thọ lấy tên là xã Nghĩa Thọ; sáp nhập xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng lấy tên là là xã Nghĩa Hưng); huyện Hưng Nguyên (thành lập xã Thịnh Mỹ từ xã Hưng Mỹ và xã Hưng Thịnh; thành lập xã Thông Tân từ xã Hưng Thông và xã Hưng Tân; thành lập xã Phúc Lợi từ xã Hưng Phúc và xã Hưng Lợi); huyện Nam Đàn (thành lập xã Nghĩa Thái từ xã Nam Nghĩa và xã Nam Thái; thành lập xã Xuân Hồng từ xã Hồng Long và xã Xuân Lâm).

Huyện Đô Lương (thành lập xã Bạch Ngọc từ xã Ngọc Sơn và xã Lam Sơn) và huyện Con Cuông (thành lập thị trấn Trà Lân trên cơ sở sáp nhập thị trấn Con Cuông và thôn Tiến Thành xã Chi Khê và xã Bồng Khê) sẽ là 02 huyện sẽ giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

Việc thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 sẽ giải quyết tình trạng manh mún, chia cắt về địa giới hành chính; mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện liên kết vùng, tập trung được các nguồn lực về đất đai, lao động, cơ sở hạ tầng, tập trung mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tiết kiệm chi ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của quá trình đô thị hoá các vùng nông thôn, việc sắp xếp để thành lập mới các đơn vị hành chính đô thị sẽ xây dựng mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới./.