Quang cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 04 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Thành lập 04 phường Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh: Sáp nhập toàn bộ phường Hồng Sơn và phường Vinh Tân thành phường Vinh Tân; sáp nhập toàn bộ 03 phường: Đội Cung, Lê Mao và Quang Trung thành phường Quang Trung.

Theo Nghị quyết, sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh thì thành phố Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166,25 km2, quy mô dân số 580.669 người; có 33 đơn vị hành chính cấp xã gồm 24 phường (Bến Thủy, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Quán Bàu, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Phú, Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy, Nghi Tân) và 09 xã (Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Kim, Nghi Liên). Huyện Nghi Lộc còn lại diện tích tự nhiên 313,88 km2, quy mô dân số 209.326 người; có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 22 xã.

Thị xã Cửa Lò

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh trên cơ sở nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò (gồm 07 phường) và 04 xã thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh tại Thông báo số 881-TB/TU ngày 12 tháng 4 năm 2023. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các quy trình, thủ tục của Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh gắn với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (sắp xếp các phường không đủ điều kiện theo quy định, gồm: Lê Mao, Quang Trung, Đội Cung, Hồng Sơn).