bna-mh8-8704.jpg.webp
Quang cảnh cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

bna-mh10-1217.jpg.webp
Các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, các thành viên dự họp đặt ra một số băn khoăn về phương án phân bổ. Cụ thể, tổng nguồn vốn Trung ương bố trí thực hiện chương trình năm 2024 chỉ có hơn 77 tỷ đồng, trong khi có 12 nội dung, chương trình được phân bổ vốn.

bna-mh5-2500.jpg.webp
Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hằng trình bày phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tham mưu phân bổ cần nghiên cứu các nội dung trọng tâm, chủ lực để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời quan tâm tham mưu cơ chế lồng ghép nguồn lực các chương trình mục tiêu khác, vừa tăng nguồn lực vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn.

Một số ý kiến đề xuất nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế tập thể, kinh tế du lịch, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển điểm đến du lịch và sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng vùng miền…

bna-mh7-6484.jpg.webp
Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm phân bổ nguồn lực hỗ trợ phát triển điểm đến du lịch và sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng vùng miền. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò.

bna-mh3-7811.jpg.webp
Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Lân nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ 4 dự án (thuộc Nghị quyết số 26), nay sửa đổi bổ sung thêm 4 dự án, thành 8 dự án để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 2 dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò.

bna-mh2-3780.jpg.webp
Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Hữu An nêu ý kiến thẩm tra liên quan đến thủ tục thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án sau khi HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm và Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm và Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh lưu ý các cơ quan liên quan cần quan tâm xúc tiến các bước để đảm bảo dự án tiếp tục triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An từ nguồn vốn vay nước ngoài và thời gian thực hiện đến tháng 9/2025.

bna-mh9-1002.jpg.webp
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Hoan giải trình làm rõ một số ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra tại cuộc họp thẩm tra liên quan đến dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa được phân bổ, chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí trong năm 2023; Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023.

Mai Hoa