Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với xã Quỳnh Trang 

Trước khi bước vào cuộc làm việc, đoàn Giám sát HĐND thị xã đã đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện các dự án về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn 2 xã, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu hỗ trợ các chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo.

Đoàn giám sát HĐND thị xã khảo sát thực tế việc chăn nuôi bò tại gia đình chị Đậu Thị Thiết, Thôn 3, Quỳnh Trang

Giai đoạn 2022-2023, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở; sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. UBND các cấp, các ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn về nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Vì vậy, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu thiết yếu như: nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề ...được đảm bảo. Nhận thức của người dân, trong đó có người nghèo, cận nghèo tiếp tục có chuyển biến mạnh dẫn đến chuyển đổi hành vi để tự vươn lên thoát nghèo.

Kết quả đánh giá sơ bộ cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã là 1.49 %,  giảm 0,6 % so với cuối năm 2022, đạt chỉ tiêu đề ra.

Giai đoạn 2022 – 2023 thị xã Hoàng Mai đã tiến hành giải ngân từ Quỹ vì người nghèo thị xã và nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổng số tiền 2,07 tỷ đồng để hỗ trợ cho 156 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã nuôi bò sinh sản, gà, dê, trồng rau màu, buôn bán hàng hóa. Đến thời điểm này, sau hai năm triển khai, 100% các hộ được trao bò giống, dê… phát triển tốt, nhiều con sắp sinh sản, sắp tới sẽ mang lại thu nhập cho các hộ.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với xã Quỳnh Vinh

Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND thị xã đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận liên quan đến các vấn đề như: làm rõ nguyên nhân đối với các chỉ tiêu gặp khó khăn và giải pháp thời gian tới; đánh giá kết quả sau triển khai dự án; làm rõ một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và giúp các hộ nghèo phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn bất cập như: Một số dự án giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân; công tác đào tạo nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thu nhập thấp đã triển khai rà soát nhiều lần nhưng chưa đủ số lượng đăng ký để tổ chức đào tạo; công tác tuyên truyền giảm nghèo tuy đã được triển khai đồng bộ, rộng rãi song còn hạn chế về chiều sâu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận các kết quả đạt được của các đơn vị trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2023; đồng thời yêu cầu UBND các cấp, các ban, ngành liên quan và các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn về nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách Chương trình giảm nghèo cần được tổ chức thường xuyên, thông qua đó để ngăn ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách, đồng thời phát hiện những hạn chế, bất hợp lý để kiến nghị bổ sung cho phù hợp; thường xuyên tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông về giảm nghèo, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo; phát hiện, tuyên truyền phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng; tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Bên cạnh đó, cần chú trọng làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc đối tượng, cập nhật thông tin thường xuyên về hộ nghèo, tình hình thực hiện các dự án, chính sách để có đủ căn cứ phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo điều hành. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong cộng đồng, từ việc xác định hộ nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, bình xét thoát nghèo, lựa chọn đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho địa phương để nâng cao chất lượng hiệu quả cho từng hoạt động. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật./.