bna-mh2-2986.jpg
Sáng 13/7, HĐND thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 9 để xem xét, thảo luận tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: MH

Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp.

Thu ngân sách đạt 73,7% dự toán tỉnh giao

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhấn mạnh, chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

bna-mh5-3923.jpg
Đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: MH

Bên cạnh nhiều kết quả nổi bật, vẫn đang còn những mặt còn tồn tại, hạn chế; vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu kỹ báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

bna-mh10-9868.jpg
Các lãnh đạo thành phố Vinh tham dự kỳ họp. Ảnh: MH

Đối với 7 dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận về nguyên tắc, mục tiêu cũng như tác động của từng nghị quyết, bảo đảm nghị quyết HĐND thành phố thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

bna-mh4-2016.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: MH

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Vinh nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực, chủ động khâu nối với các đơn vị của bộ, ngành Trung ương để thực hiện Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tiến độ đến thời điểm hiện nay, ngày 15/6/2023, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định cho phép đàm phán Dự thảo hiệp định tài trợ với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biển đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để tiến hành các bước đàm phán.

UBND thành phố cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trình tỉnh xem xét, phân cấp cho thành phố một số lĩnh vực quản lý nhà nước như: quy hoạch, xây dựng, thu ngân sách, quản lý viên chức và hợp đồng lao động.

Thành phố cũng chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô - Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1; nhất là chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố được triển khai; đồng thời tiếp tục triển khai các công trình chào mừng, ưu tiên các công trình phòng chống ngập úng, xây dựng cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

bna-mh1-3693.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Quang Lâm báo cáo tình hình thu - chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: MH

Thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 1.465,9 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán tỉnh giao và 37,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 21,3%.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh, nhất là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết khu tập thể tiến độ còn chậm.

Việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, trong đó, việc đưa ra hướng giải quyết khi thực hiện các nhiệm vụ đột phá còn gặp một số khó khăn, bất cập.

HĐND thành phố chỉ ra nhiều hạn chế trong cấp "bìa đỏ" cho người dân

Kỳ họp cũng đã dành thời gian nghe HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát về việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2020 - 2022.

bna-mh-3987.jpg
Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hoàng Trung Hải báo cáo kết quả giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: MH

Cụ thể, công tác cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn được UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai. Kết quả, giai đoạn 2020-2022, thành phố đã cấp mới 2.220 giấy chứng nhận; nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn đạt 98,7%; cấp đổi 13.287 giấy chứng nhận.

HĐND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó là, việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp hiện nay còn chậm theo kế hoạch giao; nhất là 5 xã: Nghi Kim, Nghi Ân, Nghi Liên, Hưng Đông, Nghi Đức và 4 xóm thuộc xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên) được sáp nhập vào phường Vinh Tân.

bna-mh3-9136.jpg
Các đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp. Ảnh: MH

Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng theo Kế hoạch số 815 của UBND tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hồ sơ trả bổ sung còn cao; các vụ việc khiếu nại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ việc khiếu nại.

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại, bên cạnh yếu tố khách quan do các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận phức tạp thì chủ quan là tâm lý sợ sai và năng lực, trình độ, trách nhiệm, sự tâm huyết của một số cán bộ, công chức của thành phố còn hạn chế. Kinh phí để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế.

HĐND thành phố cũng kiến nghị UBND thành phố 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, đơn vị và người dân trong phối hợp để thực hiện nhiệm vụ cấp giấy; gắn với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản hóa, giảm đi lại cho người dân.

Nghiêm khắc xử lý các trường hợp cố tình không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định; đồng thời giải quyết các vướng mắc nhằm hoàn thành việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng này trước 31/12/2025.

Thảo luận 7 dự thảo nghị quyết

Kỳ họp cũng được nghe các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; các tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND thành phố về nội dung các báo cáo và tờ trình của UBND thành phố, các báo cáo của cơ quan tư pháp.

bna-mh9-896.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Tất Sơn báo cáo các tờ trình của HĐND thành phố trình kỳ họp. Ảnh: MH

Cuối phiên khai mạc buổi sáng và chiều nay, HĐND thành phố phân chia 3 tổ để thảo luận về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục chương trình làm việc vào sáng mai, ngày 14/7, phiên thảo luận tại hội trường và thảo luận 7 dự nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Mai Hoa