Đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND huyện trình bày Tờ trình, báo cáo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2023-2025, báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các xã, thị trấn liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dinh – Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025

Theo báo cáo của UBND huyện trình tại Kỳ họp, giai đoạn 2023 – 2025, huyện Quỳnh Lưu thực hiện sắp xếp lại 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính mới; cụ thể, sáp nhập xã Quỳnh Mỹ với xã Quỳnh Hoa để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi xã Quỳnh Sơn; sáp nhập xã Quỳnh Lương với xã Quỳnh Minh để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi xã Minh Lương; sáp nhập xã Sơn Hải và Quỳnh Thọ để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi xã Văn Hải; sáp nhập xã Quỳnh Long với xã Quỳnh Thuận để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi xã Thuận Long; sáp nhập xã Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi xã Phú Nghĩa; sáp nhập xã Quỳnh Hồng, một phần thôn 1 xã Quỳnh Hưng, một phần thôn 7 xã Quỳnh Bá với thị trấn Cầu Giát để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi thị trấn Cầu Giát; sáp nhập xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá, Quỳnh Ngọc để thành lập đơn vị hành chính mới có tên gọi thành xã Bình Sơn; sáp nhập xã Quỳnh Đôi với xã Quỳnh Hậu thành đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc trong tên gọi nên huyện Quỳnh Lưu mới tổ chức lấy ý kiến được 15/17 xã, thị trấn, còn 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa lấy ý kiến cử tri.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình một số băn khoăn của đại biểu HĐND huyện liên quan đến sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu

Kết quả lấy ý kiến cử tri tại 15 xã, thị trấn: Tổng số cử tri lấy ý kiến 62.059 người, số cử tri đồng ý 61.897 người, tỷ lệ toàn huyện đạt 99,74% cử tri đồng ý. Đến nay 15/15 xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND cấp xã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Quỳnh Lưu từ 33 đơn vị hành chính sẽ còn 24 đơn vị hành chính (gồm 23 xã và 1 thị trấn).

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua nghị quyết trình tại Kỳ họp

Kỳ họp đã thảo luận một số nội dung về đơn vị giáp ranh của các xã sáp nhập và một số băn khoăn liên quan đến công tác sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên để) của HĐND huyện Quỳnh Lưu khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2023-2025 với tỷ lệ tán thành 100%. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 588 /KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Việc thực hiện sáp nhập xã sẽ từng bước tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Kết quả biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2023-2025 đạt tỷ lệ 100%

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đã được thông qua; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, trình UBND tỉnh; đối với hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân, cử tri hai xã đồng tình, thống nhất chủ trương sáp nhập và tên gọi của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập.

Đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc

Đồng thời chủ động rà soát, đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau sáp nhập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng quy định; rà soát, đánh giá lại hiện trạng cơ sở vật chất sau sáp nhập để có phương án sử dụng sau sáp nhập. Đề nghị Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.