Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đại diện các phòng, ban liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, xã Tiến Thủy đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. UBND xã có bố trí phòng tiếp công dân, phân công và niêm yết công khai lịch trực tiếp công dân, số điện thoại lãnh đạo địa phương, có phiếu tiếp nhận đơn và mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân theo quy định… Toàn bộ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Nhân dân đều được xã xem xét kĩ lưỡng và giải quyết theo đúng trình tự, quy trình của pháp luật.

Các thành viên đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ tiếp công dân và giải quyết đơn thư năm 2022 và 2023 của xã Tiến Thủy

Theo báo cáo, trong hai năm 2022 và 2023, UBND xã đã duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ (với 102 ngày tiếp dân, 20 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị). Tổng số đơn thư đã tiếp nhận là 21 đơn. Nội dung kiến nghị chủ yếu là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng,  hôn nhân gia đình... Kết quả đã giải quyết được 20 đơn; hiện nay còn 01 đơn của ông Lê Minh Mai, thôn Phong Tiến đang trong quá trình giải quyết do liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được quan tâm thực hiện, UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan, MTTQ và các đoàn thể trong giải quyết đơn thư, đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh. Qua đó, đã giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm tính khả thi và nâng cao chất lượng giải quyết các đơn thư; công tác tiếp dân. Phát huy vai trò của các Tổ hòa giải ở cơ sở các thôn nhằm xử lý kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp ngay ở thôn.

Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị địa phương cần quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng

Trên cơ sở các nội dung địa phương báo cáo, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã phân công các thành viên trực nghiên cứu hồ sơ, quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân và nghiên cứu một số hồ sơ hòa giải ở các thôn. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trong thời gian qua; đồng thời các thành viên trong đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để xã Tiến Thủy có các giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Sỹ Nguyệt phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, xã sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác này; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã góp ý. Đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tốt vai trò của tổ hòa giải cơ sở. Tăng cường vai trò của Đảng ủy trong chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Duy trì tiếp dân thường xuyên và định kỳ. Quan tâm bố trí địa điểm tiếp dân phù hợp để tạo điều kiện cho công dân đến làm việc. Thực hiện tốt việc theo dõi, phân loại và giải quyết đơn còn tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra của Cấp ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân xã trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư….