Tháng 11/2021, Thường trực HĐND huyện Quỳ Hợp tổ chức giám sát tình hình thực hiện xây dựng bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận. Lý do lựa chọn giám sát nội dung này ngay đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đồng chí Trương Thị Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp: Tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch từ năm 2011 đến năm 2013 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến năm 2021, sau tròn 10 năm triển khai, trải qua 7 lần gia hạn, 2 lần điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và một số hạng mục, nhưng dự án vẫn chưa được hoàn thành. Trong khi nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều; yêu cầu chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh đối với thị trấn và xây dựng nông thôn mới ở các xã đặt ra những bức xúc về rác thải, về xây dựng cảnh quan.

Thường trực HĐND huyện Quỳ Hợp Giám sát công tác quản lí bảo vệ và phát triển rừng thông qua nắm bắt tình hình từ nhân dân

Trên cơ sở giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị và được UBND huyện tập trung, quyết liệt đề ra giải pháp chỉ đạo thực hiện. Theo đó, UBND huyện đã đề xuất tỉnh cấp đủ kinh phí, đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục, thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào vận hành thử vào đầu năm 2024 này. Huyện cũng đã xây dựng quy chế vận  hành, quản lý, sử dụng bãi xử lý rác thải; bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác vận hành bãi rác. Huyện chỉ đạo thị trấn và các xã phụ cận tuyên truyền, vận động Nhân dân thu gom và tập kết rác thải đúng thời gian và điểm quy định.

Cùng với giám sát thực hiện xây dựng bãi xử lý rác thải, từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, Thường trực và các Ban HĐND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn tập trung những vấn đề thực tiễn đặt ra bất cập, khó khăn, bức xúc, nổi cộm, ảnh hưởng phát triển chung của huyện và đời sống của Nhân dân; hoặc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được huyện đang tập trung. Như giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện…

Mặt khác, việc lựa chọn nội dung cần phải tránh trùng lặp nội dung giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành; vì vậy dù xác định vấn đề có tính bức xúc, nhưng do trước đó, UBND và các ngành tỉnh đã tiến hành giám sát nên nội dung về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đất rừng mới được Thường trực HĐND bắt đầu triển khai giám sát vào đầu năm 2024 này.

Thường trực HĐND huyện Quỳ Hợp giám sát đầu tư Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công cầu bản Hi xã Châu Hồng

Từ việc chọn đúng, trúng nội dung để giám sát, gắn với đổi mới phương pháp, cách thức giám sát; cho nên trong từng chuyên đề được giám sát, khảo sát, HĐND huyện Quỳ Hợp đều phát hiện rõ bất cập, tồn tại, vướng mắc, khó khăn và đưa ra các kết luận kiến nghị các vấn đề trọng tâm cần giải quyết đến các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Trương Thị Hà: Một vấn đề cũng quyết định đến hiệu quả giám sát là công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị được Thường trực HĐND huyện quan tâm thông qua các kênh thông tin, ý kiến từ cử tri, Nhân dân phản ánh; từ tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp; từ giám sát, lắng nghe của các đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách… Trong quá trình theo dõi, nếu việc thực hiện kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám sát chưa tạo hiệu quả và chuyển biến thì Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát.

Thường trực HĐND huyện Quỳ Hợp khảo sát trước khi ban hành chủ trương đầu tư tuyến đường Nghĩa Xuân - Minh Hợp - Hạ Sơn

Với sự đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, hoạt động giám sát của HĐND huyện Quỳ Hợp đã thúc đẩy công tác điều hành, quản lý của chính quyền các cấp theo hướng khẩn trương và hiệu quả cao hơn; kịp thời khắc phục hạn chế và ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra. Ví dụ như sau giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, bảo đảm các công trình, dự án xây dựng có chất lượng; sử dụng nguyên vật liệu đúng với dự toán phê duyệt; tập trung quyết toán các công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng; nâng cao chất lượng công tác nghiêm thu, quyết toán các dự án theo đúng quy định. Hoặc qua giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; HĐND huyện cũng đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giải ngân nguồn vốn theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Những kinh nghiệm và bài học trong hoạt động giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đang tiếp tục đặt ra cho HĐND huyện Quỳ Hợp yêu cầu đổi mới, sáng tạo hơn trong hoạt động giám sát, khảo sát; góp phần ngăn ngừa các hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bức xúc có thể xảy ra, tạo sự phát triển chung cho địa phương.