Dự kỳ họp có ông, bà: Lô Thị Kim Ngân – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Sầm Văn Duyệt – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Viện kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 32/33 vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

hdnd-huyen-que-phong-khoa-xix-thong-nhat-giai-the-phong-y-te-thuoc-ubnd-huyen.png
Ông Trương Minh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi, ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, các ý kiến tại hội nghị giao ban quý 1/2023 giữa Thường trực và các Ban HĐND huyện và xã, thị trấn,…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 1.408,256 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,6%. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,34%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 7,18% và lĩnh vực thương mại dịch vụ ước tăng 5,85%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 87,5% so với dự toán 2023. Huyện tập trung thực hiện thành công chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quế Phong; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Đền Chín gian. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện; giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn hoàn thành xây dựng 560 ngôi nhà đảm bảo tiến độ yêu cầu, trong đó có 498 nhà thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở do Bộ Công an, Công an tỉnh vận động tài trợ trên địa bàn huyện,…

hdnd-huyen-que-phong-khoa-xix-thong-nhat-giai-the-phong-y-te-thuoc-ubnd-huyen.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; công tác đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đáp ứng nhu cầu của người dân dẫn đến việc giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng,…

Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường đối với một số ngành có liên quan nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, như: giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu khu dân cư văn hóa, hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vào cuộc của cả cộng đồng xã hội trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Đề án Phát triển giáo dục vùng đồng bào thiểu số, miền núi và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

hdnd-huyen-que-phong-khoa-xix-thong-nhat-giai-the-phong-y-te-thuoc-ubnd-huyen--n2.png
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Kết thúc phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường, thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Trương Minh Cương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện cũng như ý kiến giải trình của các phòng, ban; đồng thời, đề nghị Thường trực, các Ban HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải pháp của các phòng, ban đưa ra trong phiên thảo luận, chất vấn; đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương có những giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở thảo luận các tờ trình, HĐND huyện xem xét thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết về việc giải thể phòng Y tế thuộc UBND huyện.

Trong thời gian 01 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ thẳng thắn, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.