HĐND huyện Quế Phong: chất vấn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Sáng ngày 15/12/2022 (ngày làm việc thứ 2), dưới sự chủ trì của ông Trương Minh Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lưu Văn Hùng – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Quế Phong tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các vị đại biểu nêu các đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện trả lời các vấn đề liên quan đến kết quả giải quyết tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022; công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những tồn tại, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023.

Về giải quyết tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Lữ Văn Tiến – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ UBND các xã, thị trấn lập, xét duyệt hồ sơ trực tiếp tại thôn, bản. Tính đến ngày 01/12/2022, đã cấp mới 977 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 74 GCNQSD đất ở.

Ông Lữ Văn Tiến – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn của đại biểu

Tuy nhiên, kết quả giải quyết các trường hợp tồn đọng từ ngày 01/01/2022 đến nay còn thấp so với mục tiêu đề ra (cấp GCNQSD đất ở đạt 74/609, chiếm 12,15% số hồ sơ đủ điều kiện). Nguyên nhân, do hồ sơ dữ liệu địa chính chưa hoàn chỉnh, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân còn nhiều hạn chế, việc chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật còn khá nhiều, sự chồng lấn đất ở với diện tích đất lâm nghiệp,…

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2023: (1) Tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong việc kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất, chính sách và thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (2) Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh kiểm tra trong lĩnh vực đất đai đối với chính quyền cơ sở; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở cấp huyện, xã; (3)Tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh cho chủ trương tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất do nhận chuyển nhượng, tặng, cho sau ngày 01/01/2008.

Đại biểu xã Mường Nọc chất vấn về công tác giao đất rừng tại địa phương

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Nguyễn Viết Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cho biết: thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều buổi làm việc với các phòng, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm xử lý, giải quyết một số vấn đề của các dự án có sử dụng đất lâm nghiệp đã được quy hoạch nhưng thực hiện không có hiệu quả, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đối với diện tích đất đã quy hoạch cho các dự án này, để lấy quỹ đất lâm nghiệp giao cho người dân sản xuất.

Đối với tình trạng chồng lấn ranh giới đất lâm nghiệp của các hộ dân trên địa bàn xã Châu Thôn, thời gian tới sẽ tham mưu UBND huyện và phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, đơn vị tư vấn, UBND xã Châu Thôn, UBND xã Nậm Nhoóng rà soát lại các diện tích chồng lấn để sửa đổi, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đề nghị, chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng phương án, kiểm tra thực địa, tổ chức họp dân … theo đúng quy định trong Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp được ban hành theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, không để xảy ra tình trạng giao chồng lấn đất cho các hộ dân.

Kết luận phiên chất vấn, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Trương Minh Cương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp liên quan đất đai tại cơ sở. Đồng thời, đề nghị Thường trực, các Ban HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của các phòng, đơn vị trong phiên chất vấn; đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương có những giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Vi Thị Thương

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An