picture2-2.jpg
Đồng chí Lô Văn Thao – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thu Trang

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; bà Lữ Thị Khuyên - Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX và các phòng, ban Uỷ ban nhân dân huyện.

picture3.jpg
Chủ toạ kỳ họp. Ảnh: Thu Trang

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình do Uỷ ban nhân dân huyện trình: Về việc bố trí ngân sách huyện đối ứng thực hiện dự án: Khu hành chính tập trung và quảng trường trung tâm huyện Con Cuông; Về thu hồi số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 và bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công 2023.

picture4-3.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9. Ảnh: Thu Trang

Dự án xây dựng Khu hành chính tập trung và quảng trường trung tâm huyện Con Cuông tại vị trí mới xã Bồng Khê phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng Khu trung tâm đô thị Con Cuông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5346/QĐ.UBND-CN ngày 01/12/2008. Diện tích xây dựng khuôn viên dự kiến khoảng 11 ha. Bao gồm các khu: Khu hành chính: Huyện ủy, HĐND- UBND, MTTQ; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Khối Đoàn thể: Đoàn thanh niên, Liên doàn lao động, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phũ nữ, và các tổ chức hội khác; Trung tâm văn hóa kết hợp hội trường lớn; Tiếp dân- Ban QL các dự án ĐTXD - Văn phòng ĐKQSDĐ; Quảng trường trung tâm. Với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm nhằm đáp ứng cơ sở vật chất để bố trí phòng làm việc khoa học, hợp lý, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với định hướng biên chế được phê duyệt và tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; phục vụ nhân dân đến giao dịch các thủ tục hành chính được thuận lợi; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hiện đại hóa công sở văn minh, sạch đẹp và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

picture5.jpg
Ông Lê Thanh Toàn - Trưởng Ban Pháp chế tham gia thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Thu Trang.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các Nghị quyết: Về việc bố trí ngân sách huyện đối ứng thực hiện dự án: Khu hành chính tập trung và quảng trường trung tâm huyện Con Cuông; Về thu hồi số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 và bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công 2023. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

picture6-2.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thu Trang

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Uỷ ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Giao UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai đồng thời các bước quy trình thu hồi, bán đấu giá đất và tài sản trên đất tại các trụ sở cũ sau khi đã di chuyển sang trung tâm hành chính mới và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đối ứng thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông huyện kịp thời đưa tin, góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. ./.