Về kiến nghị của cử tri Bùi Đăng Văn, Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

Về hiện trạng tuyến đường

Đường tỉnh 543D (ĐT.534D) có chiều dài 49Km, trong đó các đoạn từ Km21+460 ÷ Km26+250 và từ Km38+242 ÷ Km49+00 hiện đang bàn giao cho UBND huyện Tân Kỳ xây dựng cơ bản, chưa bàn giao cho đơn vị quản lý. Các đoạn này có mặt đường bằng nhựa bán thấm nhập, nhiều vị trí bị hư hỏng, được xử lý bằng cách đắp cấp phối. Số lượng xe ô tô có trọng tải lớn (chủ yếu chở chở cát, sỏi) hoạt động trên tuyến khoảng trên 50 lượt/ngày/đêm. Do mặt đường hẹp (từ 3,5m ÷ 5,5m) nên vệt bánh xe chạy thường bị trùng phục dẫn đến tình trạng mặt đường bị hư hỏng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông.

Huyện Tân Kỳ

Đoạn ĐT.534D cử tri phản ánh tình trạng xe quá tải chở cát sỏi lưu thông là đoạn từ Km38+242 ÷ Km49+00, hiện đang được UBND huyện Tân Kỳ làm chủ đầu tư thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường, chưa bàn giao cho Sở GTVT quản lý. Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo để sớm hoàn thành việc xây dựng cơ bản trên toàn tuyến ĐT.534D, đồng thời bố trí lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các giải pháp đã thực hiện

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát hoạt động của những xe ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến. Kết quả trong ngày các 10 và 11/01/2024 không phát hiện trường trường hợp nào vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn hoạt động trên ĐT.534D.

- Thanh tra Sở đã làm việc với đơn vị được giao quản lý tuyến là Công ty CP 369, yêu cầu đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo đảm giao thông trên tuyến, kể cả những đoạn chưa được bàn giao quản lý để hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

- Làm việc với phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Kỳ, đề nghị Phòng tham mưu văn bản của Ban ATGT huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên ĐT.534D, xử lý nghiêm các vi phạm về quá tải, quá khổ.

Giải pháp xử lý

- Đối với địa phương:

+ Công an huyện Tân Kỳ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý xe quá tải trên ĐT.534D.

+ UBND huyện Tân Kỳ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và bàn giao các đoạn tuyến đang thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên ĐT.534D về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản lý, bảo trì.

- Đối với Sở Giao thông vận tải:

+ Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi trên tuyến.

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên ĐT.534D.