Thông tin văn bản:
71/NQ-HĐND
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh