Thông tin văn bản:
63/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh