Thông tin văn bản:
29/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân ,câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ Thuật truyền thống tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh