Thông tin văn bản:
17/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh