Thông tin văn bản:
16/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
07/11/2023
HĐND tỉnh