Thông tin văn bản:
08/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh