Thông tin văn bản:
02/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
02/05/2024
HĐND tỉnh