Thông tin văn bản:
01/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
02/05/2024
HĐND tỉnh