Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh và các sở để ban hành các chính sách đủ mạnh nhằm thực hiện một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội mang tính bền vững, trong đó có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở.

bna_ MH13.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Làm rõ các chỉ tiêu khó khăn

Sáng 21/5, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với các sở, ngành khối văn hóa – xã hội theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An.

Thông qua giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh, tại cuộc làm việc, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã nêu một số hạn chế, tồn tại và chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội dự báo khó đạt vào cuối năm 2025.

Như tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn quốc gia và làng, bản văn hóa tại một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu. Tình trạng thừa - thiếu nhà văn hóa ở các xóm, bản sau sáp nhập chưa được giải quyết. Cùng đó, tình trạng lãng phí trong sử dụng thiết chế văn hóa – thể thao, nổi lên là một số sân vận động xã chỉ được sử dụng khi có các sự kiện hay vào ngày lễ, chứ chưa thật sự phục vụ nhân dân.

bna_ MH.jpg
Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh nêu một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu văn hoá - xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Một số thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng nêu thực tiễn tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân tại một số địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu của người lao động…

Qua giám sát thực tế tại các địa phương, đoàn giám sát cũng nêu khó khăn, bất cập trong thực hiện chỉ tiêu về môi trường liên quan đến nội dung người dân được dùng nước sạch sinh hoạt tập trung, trong khi việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy nước sinh hoạt tại các địa phương khó khăn.

bna_ MH11.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế giải trình làm rõ một số khó khăn của ngành liên quan đến nguồn nhân lực y tế. Ảnh: Mai Hoa

Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa thừa nhận tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân tại một số địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhưng xét tổng thể toàn tỉnh thì 2 chỉ tiêu này hiện đã đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó, tập trung nhiều ở địa bàn thành phố Vinh, bao gồm cả hệ thống y tế công lập và dân lập. Người dân được thực hiện chính sách thông tuyến trong bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế vẫn đang là bài toán khó.

Liên quan đến quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện Sở đang tham mưu cho tỉnh tiến hành phân cấp cho các địa phương về thẩm định cấp phép, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân.

bna_ MH3.jpg
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải trình liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Đoàn Hồng Vũ cũng làm rõ một số khó khăn trong thu hút lao động trong và ngoài tỉnh vào làm việc trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn. Khó khăn nhất là sức hút thị trường lao động ở tỉnh chưa cao khi mức lương thấp và các điều kiện phúc lợi như nhà ở công nhân chưa có, giá cả phòng trọ và các dịch vụ điện, nước sinh hoạt cao.

Mặt khác, việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông. Đây là bài toán xã hội cần có giải pháp căn cơ mang tính tổng thể quốc gia và tỉnh.

bna_ MH7.jpg
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thừa nhận tình trạng lãng phí trong sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Đồng hành xây dựng chính sách đủ mạnh

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành trong chỉ đạo với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các sở rà soát lại các chỉ tiêu theo kế hoạch, đặc biệt là nội hàm chất lượng các chỉ tiêu để đề ra các giải pháp chỉ đạo nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu dự báo khó đạt và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội, cuộc sống của người dân.

Các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh cũng là những chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bởi vậy, trên cơ sở rà soát, đánh giá để có giải pháp quyết liệt cho thời gian còn lại đạt kết quả cao nhất; đồng thời, thông qua đánh giá để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới có tính khả thi cao.

bna_ 16.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý đối với với lĩnh vực văn hoá, quan tâm thực hiện có hiệu quả và tránh lãng phí các thiết chế văn hoá - thể thao sau sáp nhập xã, khối, xóm, bản. Lĩnh vực y tế, cần quan tâm chỉ tiêu tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/vạn dân ở các địa bàn khó khăn, tuyến y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở và hạn chế quá tải cho tuyến trên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành cùng với UBND tỉnh và các sở, ngành trong rà soát, nghiên cứu để ban hành các chính sách đủ mạnh, có tính khả thi, bền vững trong thực hiện các chỉ tiêu văn hoá – xã hội; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, địa bàn khó khăn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.

Mai Hoa