Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo, tính từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 11, HĐND khóa XXII đã tiếp nhận 971 ý kiến, kiến nghị, trong đó có 875 ý kiến được giải trình, thông tin lại với cử tri; 86 ý kiến được nghiên cứu, xem xét, giải quyết, 10 ý kiến chưa trả lời. UBND đã tiếp nhận, xử lý thông tin, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với các kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị kiểm tra rà soát, đánh giá thực trạng, căn cứ vào tính cấp thiết và cân đối nguồn lực để nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư phù hợp.

Đồng chí Đinh Nho Tài, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri giai đoạn 2021-2023

Đối với các kiến nghị liên quan đến quy hoạch, thành phố Vinh căn cứ quy định của pháp luật rà soát đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố…Tuy nhiên, tiến độ giải quyết một số kiến nghị cử tri còn chậm và kéo dài, một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Chất lượng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của một số phòng, ban còn hạn chế, trả lời chung chung, chưa có lộ trình xử lý.

Đồng chí Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình

 Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung trao đổi và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ đó, đại diện các phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Vinh đã giải trình làm rõ trách nhiệm một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án khai thác quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án; việc hỗ trợ cho các đơn vị đạt giải nông thôn mới; quy trình hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân…

Đồng chí Nguyễn Tất Sơn, Trưởng đoàn giám sát kết luận

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tất Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố Vinh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri giai đoạn 2021-2023; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, UBND thành phố Vinh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Đất đai; rà soát các công trình đầu tư công, đặc biệt là các công trình thuộc ý kiến, kiến nghị của cử tri; quan tâm đến các dự án trọng điểm, trạm xử lý nước thải, nghĩa trang…; Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực cần có chiều sâu; Rà soát lại những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần để xem xét tiếp thu, giải trình, đặc biệt là nêu rõ thời gian thực hiện, hoàn thành để cử tri được biết, đồng thuận và tin tưởng.